• +45 6061 0077

Afhold gode onlinemøder i Microsoft Teams

Skype for Business saminar

Undgå faldgruberne så jeres onlinemøder fungerer.

Onlinemøder er på kort tid blevet en naturlig del af dagligdagen for rigtig mange mennesker.
Microsoft Teams kan håndtere mange typer af onlinemøder med få og op til flere hundrede deltagere, og det er som regel uproblematisk at arrangere og indkalde til onlinemøder.
Men hvad med afvikling af møderne? Hvad skal man være opmærksom på, hvis man vil arrangere og afholde gode onlinemøder, der fungerer? Hvad med store onlinemøder med mange deltagere?

Dette kursus vil belyse nogle af de faldgruber, man skal være opmærksom på, og give konkrete Tips & Tricks til at afholde velfungerende onlinemøder.

Gode onlinemøder kursus - Indhold

MØDEAFVIKLING

ARRANGØR
Møder
• Forskellige mødetyper
• Indstillinger for mødet
• Lobby – fordele/ulemper
• Roller i mødet

Teknisk
• Hvad skal man være opmærksom på?
• Hvordan kan man forberede sig?

DELTAGER
• Muligheder for bedre brugeroplevelse
• Optimal skærmdeling
• Best practice

PRÆSENTÈR POWERPOINT
Mange bruger PowerPoint præsentationer til onlinemøder. I MS Teams kan det foregå på flere måder – alt efter hvad der skal være i centrum.
• Forskellige scenarier
• Fordele/ulemper
• Tips & Tricks

BREAKOUT ROOMS
• Opdeling af et møde i mindre enheder
• Hvad skal man overveje og forberede?
• Eksempler

STORE MØDER
• Præsentationsværter
• Facilitator
• Retningslinjer
• Icebreaker – opstart af store møder
• Afhold Konference i et Team

Tips til mødearrangøren
• 10-minutters reglen
• Beretter-modellen
• Aktivering af mødedeltagere