• +45 6061 0077

Skype for Business kursus

Skype for Business kursus

På et Skype for Business kursus hos Freelanceunderviser.dk vil focus være på en gennemgang af de enkelte dele og funktioner i programmet, samt Best Practice på online møder og på brugen af Skype for Business for den enkelte bruger.

Skype for Business er en samarbejds- og kummunikationsplatform, der kan håndtere chatbeskeder (IM), IP-telefoni, videokonference og online-møder med deling af desktop, whiteboard og programmer.
Samtidig viser Skype for Business om man er tilgængelig, så man hele tiden kan se hvem der er ledig, og hvem der er optaget af møder, telefonsamtaler eller bare ikke vil forstyrres.
Og da Skype for Business er et Microsoft produkt, er løsningen helt integreret med Exchange, SharePoint og Office.

Skype for Business kursus - Hvordan, Hvorfor og til Hvad?

Skype for Business er meget fleksibel og rummer så mange muligheder, så derfor handler undervisningen ikke kun om hvordan man anvender og bruger SfB, men i ligeså høj grad om hvorfor det er smart at bruge SfB og hvad SfB kan bruges til.
På den måde bliver den enkelte medarbejder - og organisationen som helhed - ordentligt "klædt på", så brugen af Skype for Business kan udmønte sig i hurtigere arbejdsgange, bedre samarbejde og gladere medarbejdere.

Skype for Business kursus - Indhold.

Alle workshops og hands-on kurser hos Freelanceunderviser.dk bliver nøje tilpasset den enkelte kunde, virksomhed og organisation, men det kunne se sådan ud:

HVAD ER SKYPE FOR BUSINESS?
Kort gennemgang af hvad SfB egentlig er.

HVAD KAN SKYPE FOR BUSINESS?
Gennemgang af SfB-klienten
• Tilstedeværelse
• Status (Online/Ikke til stede)
• Aktivitetsfelt
• Kontakter/Grupper
• Fortrolighedsforhold
• Opsætning af headset og webcam

HANDS-ON PÅ SKYPE FOR BUSINESS
Opret og besvar en Chatbesked
Foretag og besvar et Opkald
Skalér opkald
Opret og deltag i et Telefonmøde
Opsæt og deltag i en Videokonference
Deling af:
• Desktop
• Program
• Dokumenter
Skype for Business og Outlook
• Samtale oversigt
• Mødeindkald til et Skype for Business møde
• Afholde et Skype for Business møde
• Best practice ved Skype for Business møder

HVORFOR BRUGE SKYPE FOR BUSINESS?
Gennemgang af de fordele man som medarbejder og organisation kan opnå, ved at bruge Skype for Business

SKYPE FOR BUSINESS SOM ARBEJDSREDSKAB
Hvilke overvejelser af virksomhedskulturen er i spil for at Skype for Business kan udnyttes optimalt?

AFRUNDING
Kundeservice på nye måder.
Kommunikation med eksterne samarbejdspartnere.